بیماری های شایع در سالمندان

شناخت بیماری های شایع در سالمندان به ما کمک می کند تا هر چه سریع تر بتوانیم مسیر درمانی لازم را جهت شروع درمان پیدا کنیم، دوران سالمندی از مهم ترین دورانی است که بدن دستخوش تغییراتی مهم از قبیل ضعف شدن، کاهش انرژی و بیماری می گردد، علل مختلف همانند کاهش توان کافی سلول […]